AKTUALNOŚCI Rekrutacja

Zapisy dzieci do klasy pierwszej – aktualizacja

KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

oraz Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 30 stycznia 2023r.

z dniem 6.02.2023r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

dzieci urodzonych w roku 2016 oraz dzieci z rocznika 2017

 

Zgłoszeń należy dokonywać do 9.03.2023r. w sekretariacie szkoły
lub u pani Beaty Głodowskiej (Wychowawca klasy III)

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły
można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8715360

Aktualizacja – 21.04.2023r

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 1. Broda – Gliwa Oliwier
 2. Buda Bartosz
 3. Chmiel Weronika
 4. Deręgowska Helena
 5. Drąg Joachim
 6. Flis Zuzanna
 7. Grabowska Aleksandra
 8. Jakubek Dominik
 9. Kalandyk Hanna
 10. Kempa Milena
 11. Konopka Amelia
 12. Kowalska Weronika
 13. Pączek Natalia
 14. Piegdoń Gabriela
 15. Rak Aleksander
 16. Raszewski Tobiasz
 17. Rozborski Dorian
 18. Szular Franciszek
 19. Szczepanik Maria
 20. Szyszka Wiktor
 21. Warzocha Emilia
 22. Wojewódka Anna
 23. Ziemba Tymoteusz
 24. Ziobro Franciszek

 

Klauzula informacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Kogo dotyczy ta informacja: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły; rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnomocnicy kandydatów.
 2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
 3. Kontakt: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, sp.mogielnica@boguchwala.pl tel: 178715360
 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
 5. Cel wykorzystania: opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Kto może otrzymać dane: listy kandydatów publikuje się w siedzibie szkoły w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły. W związku z tym może się z nią zapoznać potencjalnie nieograniczona liczba osób.
 8. Okres przechowywania: kandydaci przyjęci do szkoły – przez okres nauki w szkole. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły – przez okres roku. Jeżeli złożone skargę do sądu administracyjnego – do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
 9. Dlaczego tak długo: wykonanie obowiązku prawnego – terminy ustanowione w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Czy muszę podać dane: tak, podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
 12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

                  
                

Powiązane wpisy