• Potyczki językowe
    AKTUALNOŚCI

    Potyczki językowe

    Potyczki językowe to wspierające zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze adresowane do klasy II i III. Treści zajęć i ćwiczeń dotyczą najważniejszych zagadnień ortograficznych

     1,165 total views

    56
Wczytaj więcej