AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie ogólne z rodzicami

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy w dniu 8 września (wtorek – godz.17.00) na spotkanie ogólne.

Porządek spotkania:

1. Informacja dyrektora o przygotowaniu szkoły do roku szkolnego 2015/2016.
2. Przedstawienie wizji funkcjonowania i rozwoju placówki w Mogielnicy.
3. Zapoznanie z organizacją roku szkolnego (spotkania ogólne, konsultacje itd) oraz dokumentacją szkolną (statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania).
4. Dożywianie (obiady).
5. Podręczniki i wyprawka szkolna.
6. Podział lekcji wychowania fizycznego na zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej oraz fakultety aktywności turystycznej.
7. Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców.
8. Sprawy różne.
9. Spotkanie z wychowawcami.

Pozdrawiam
dyr. Łukasz Bubicz

Powiązane wpisy