Dla rodzica

Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: p. Anna Sieczkowska – Bocho
Z-ca Przewodniczącej: p. Dorota Warzocha
Sekretarz/Skarbnik: p. Magdalena Błażej

Zobacz Regulamin Rady Rodziców 

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

– 40 zł za pierwsze dziecko,

– 20 zł drugie dziecko,

– 0 zł trzecie dziecko.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkolnym, u skarbników klasowych lub wychowawców klas – istnieje także możliwość wpłaty na konto specjalne szkoły :

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Mogielnica 167
 36-040 Boguchwała

nr konta: 20 9163 0009 2001 0000 8864 0052

tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia

Dziękujemy!

 

Powiązane wpisy