O SZKOLE Patron

Twórczość św. Jana Pawła II

kardynal-karol-wojtyla-lata-882-660Karol Wojtyła jako poeta był zafascynowany romantyzmem, a szczególnie twórczością Norwida. Swoje wczesne utwory publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Był wieloletnim współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”.
Mimo że Karol Wojtyła w latach 40-tych wybrał drogę kapłaństwa, nie zerwał swoich związków z teatrem – był dramaturgiem i krytykiem teatralnym. W swoim dorobku ma kilka dzieł teatralnych, a uważa się, że jedna ze sztuk o tematyce starotestamentowej zaginęła w czasie wojny.
Do najbardziej znanych dramatów Karola Wojtyły zaliczyć można:
• Hiob (1940)
• Jeremiasz (1940)
• Brat naszego Boga (1944-1950)
• Przed sklepem jubilera (1960)
• Promieniowanie ojcostwa (1964)

Wszelka działalność artystyczna zakończyła się z chwilą jego wyboru na papieża. Jedynym wyjątkiem jest wydany 6 marca 2003 r. poemat „Tryptyk rzymski”, który sygnował już jako Jan Paweł II.
Wśród publikacji książkowych można wymienić m.in. „Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze”, „Miłość i odpowiedzialność”, „Osoba i czyn”, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”, „Zagadnienie podmiotu moralności”, „Elementarz etyczny”, „Aby Chrystus się nami posługiwał”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Tryptyk rzymski”, „Dar i Tajemnica”, „Wstańcie, chodźmy”, „Pamięć i tożsamość”.

krzyzKolejnym efektem pracy św. Jana Pawła II były encykliki, czyli urzędowe, najważniejsze oficjalne pisma papieskie, skierowane do całego Kościoła lub grupy wiernych sprawie istotnej dla Kościoła lub świata.

1) „Redemptor hominis” (Odkupiciel człowieka) —4 III 1979 r.
2) „Dives in misericordia” (Bogaty w miłosierdzie; o miłosierdziu Bożym) —30 Xl 1980 r.
3) „Laborem exercens” (Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej) — 14 IX 1981 r.
4) „Slavorum Apostoli” (Apostołowie Słowian; na 1100-lecie pracy świętych Cyryla i Metodego) – 2 VI 1985 r.
5) „Dominum et vivificantem” (Pana i Ożywiciela; o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata) — 18 V 1986 r.
6) „Redemptoris Mater” (Matka Odkupiciela; o Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła)—25 III 1987 r.
7) „Sollicitudo rei socialis” (Troska o sprawy społeczne; na 20-lecie encykliki Pawła VI „Populorum progressio”) —30 XII 1987 r.
8) „Redemptoris missio” (Misja Odkupiciela; o stałej aktualności misji) — 7 XII 1990 r.
9) „Centesimus annus” (Rok setny; w setną rocznicę encykliki Leona XII „Rerum novarum”) —1 V 1991 r.
10) „Veritatis splendor” (Blask prawdy; o niektórych podstawowych zagadnieniach nauczania moralnego Kościoła) — 6 VIII 1993 r.
11) „Evangelium vitae” (Ewangelia życia; o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) — 25 11 1995 r.
12) „Ut unum sint” (Aby byli jedno; o działalności ekumenicznej Kościoła) — 25 V 1995 r.
13) „Fides et ratio” (Wiara i rozum; o wzajemnej realizacji wiary i rozumu) — 15 X 1998 r.
14) „Ecclesia et eucharistia” (o Eucharystii w życiu Kościoła) — 17 IV 2003 r.

a1100Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół w Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). W czasie swego pontyfikatu odbył 104 podróże apostolskie poza granice Włoch. Przebył 1,16 mln km (przebywając taki dystans, można byłoby 29 razy okrążyć ziemię).
Św. Jan Paweł II nie udawał się tylko tam, gdzie mógł liczyć na tłumy wiernych. Był również w Islandii, gdzie cała wspólnota katolików liczy zaledwie 2000 wiernych. Dotarł również do Fort Simpson w Kanadzie, do liczącej kilkaset osób grupy katolickich Eskimosów i Indian. Odbył najwięcej podróży po Europie (58), potem po Ameryce (26), następnie po Afryce i w Azji. W Polsce był 9 razy, w USA i Francji 7 razy, w Meksyku i Hiszpanii 5 razy, w Brazylii i Portugalii 4 razy.

Podróże apostolskie do Polski:
• I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979)
• II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983)
• III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987)
• IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991)
• V pielgrzymka (22 maja 1995)
• VI pielgrzymka (31 maja-30 czerwca 1997)
• VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999)
• VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002)

Powiązane wpisy