AKTUALNOŚCI

Bezpieczeństwo w szkole – warsztaty szkoleniowe

Wychodząc naprzeciw występującym coraz częściej w środowiskach szkolnych zagrożeniom, związanym z przestępczością i demoralizacją, w Szkole Podstawowej w Mogielnicy zorganizowane zostały dla uczniów kl.4-6 warsztaty szkoleniowe o charakterze alarmującym, wskazującym na potrzebę podejmowania stosownych działań profilaktycznych i wychowawczych. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: rozpoznawania i wykrywania zagrożeń występujących w szkole i jej otoczeniu, a związanych z popełnianiem przestępstw wykroczeń, przewinień dyscyplinarnych oraz innych czynników bezprawnych, sposobom przeciwdziałania, zwalczania oraz ograniczana skutków w/wym. czynów oraz zasadom i procedurom postępowania w sytuacjach zagrożeń, podejrzenia lub ujawnienia tych czynów.

Organizatorem warsztatów był Instytut Analizy Ryzyka działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Powiązane wpisy