AKTUALNOŚCI

„Aktywne przejście dla pieszych”

W ubiegły piątek przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy zakończyły się prace montażowe „aktywnego przejścia dla pieszych”. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie oznakowania poziomego – odpowiednio w barwie białej oraz barwie czerwonej, obejmującego całe przejście dla pieszych, linii zatrzymań dla pojazdów, montaż w jezdni 6 sztuk świateł LED-owych pełniących funkcję pulsowania z częstotliwością co 1 sekundę, montaż w na słupkach ze znakiem D-6 odpowiedniej aparatury pomiarowej, montaż akumulatorów buforowych, paneli słonecznych umożliwiających pozyskanie „zielonej energii” na zasilanie urządzeń oraz pulsatora nad znakiem.

Realizacja projektu „Bezpieczni w szkole i poza nią – budowa aktywnego przejścia dla pieszych” była możliwa dzięki otrzymaniu grantu w wysokości 10 tys. zł netto od firmy budowlanej „Budimex S.A.” oraz ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców i dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.

Głównym celem projektu było zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci idących do szkoły oraz wracających ze szkoły.

W tym miejscu realizatorzy projektu pragną serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania „aktywnego przejścia dla pieszych”, w szczególności firmie budowlanej „Budimex S.A.” Oddział w Rzeszowie – Biuro Rynku Niemieckiego, członkom Rady Rodziców szkoły Krzysztofowi Łakocie i Iwonie Pomykała, burmistrzowi Boguchwały Wiesławowi Dronce, kierownikowi ds. inwestycji UM w Boguchwale Tadeuszowi Stecyszynowi, zastępcy dyrektora ds. administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Bogdanowi Kobiernikowi, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy Łukaszowi Bubiczowi oraz firmom wykonawczym tj. Zakładowi Elektroniki Przemysłowej Jan Rałowski i firmie Elstop z Nowego Sącza.

źródło: Rada Rodziców

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole w Mogielnicy…

Opublikowany przez Mariusz Godek 13 kwietnia 2018

Powiązane wpisy