AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE WARSZTATY DLA PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW

POSZERZAMY HORYZONTY-OTWIERAMY NOWE PRZESTRZENIE EDUKACYJNE!

Niezależnie od tego,
czy chcesz odkryć sekrety wszechświata,

czy po prostu osiągnąć sukces zawodowy w XXI w.,
podstawy programowania będą Ci niezbędne.

                    Stephen Hawking  fizyk teoretyk, kosmolog i pisarz

Komputer, iPad, tablet, telefon komórkowy stanowią dziś podstawowe wyposażenie dziecka ery cyfrowej. Programowanie szturmem wchodzi do szkół na całym świecie.

Dlaczego warto go uczyć? Czy każdy powinien umieć programować? Jakie korzyści płyną z nauki programowania? Jak uczyć programowania już od pierwszych lat szkoły podstawowej? To ważne pytania, które stoją przed współczesną szkołą, która rozwijając kompetencje kluczowe wpisuje się w strategię uczenia się przez całe życie.

Programowanie staje się coraz bardziej istotną kompetencją, wkraczając powoli do katalogu umiejętności podstawowych. Niesie ze sobą wiele korzyści, które mając z samą technologią niewiele wspólnego, wpływa zarówno na możliwości poznawcze jak i umiejętności społeczne uczniów, pozwala im wyrazić siebie, wpływa na ich kreatywność. Programowanie uczy rozwiązywania problemów, dekompozycji (dzielenia dużych zadań na mniejsze), wnioskowania, korekty błędów. Rozwija umiejętności logicznego myślenia, uczy współpracy, czyli tego, co w obecnych realiach jest najcenniejsze.

Pokolenie Alpha trzeba uczyć ciekawie i mądrze, wykorzystując w procesie nauczania/uczenia się nowoczesne, akceptowane przez nich narzędzia i metody pracy. Roboty (Photon, mBot), platformy edukacyjne (Code Studio, InstaKod), aplikacje (Kodable, Code Monkey, Robot Garden, Robot Rattle, Robot Karel), planszowe gry symulacyjne i strategiczne to tylko niektóre narzędzia, wykorzystywane przez naszych uczniów, pozwalające na przyjazne rozwijanie kompetencji matematycznych i programistycznych.

Dostęp do całej naszej bazy wiedzy, aplikacji i realizacji naszych wyzwań można znaleźć tutaj.

Na zajęciach informatyki uczniowie z powodzeniem rozpoczęli korzystać z nowoczesnej platformy edukacyjnej InstaKod. Wspiera ona budowanie podstawowych umiejętności programistycznych.

Atutami platformy InstaKod są: klarowne zdefiniowanie oczekiwanych umiejętności uczniów, obszerny zbiór zadań ćwiczących podstawowe pojęcia programistyczne (w szczególności zmienne i ich wartości w każdym kroku wykonywania programu, wizualny język Assembly dla klas 4-6 oraz język tekstowy Nianiolang dla klas 7-8), moduł lekcji wspierający systematyczną pracę, oparty na dużej liczbie zadań, których poziom trudności zwiększany jest małymi krokami, e-podręcznik oraz oceny widoczne dla uczniów pokazujące ich osiągnięcia i to jaką muszą jeszcze wykonać pracę.

InstaKod to nowa przestrzeń edukacyjna, którą warto wykorzystać:) kliknij.

Poszerzamy horyzonty naszych uczniów – otwieramy dla nich nowe przestrzenie edukacyjne!

Loading

Powiązane wpisy