AKTUALNOŚCI PROJEKTY UNIJNE

PROJEKT-WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA

„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” to projekt, który będzie realizowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Środki na jego realizację będą pochodzić z budżetu gminy oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W Szkole Podstawowej w Mogielnicy projekt rozpocznie się już od kwietnia. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane szkolenia dla wszystkich nauczycieli. Kolejnym zadaniem będzie zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D, a nawet roboty. Główna część projektu – organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów m.in. z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych – będzie realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku.

Działania, które są przewidziane dla uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, a także edukacyjnych. Realizacja projektu ma przyczynić się do podniesienia poziomu nauczania, otworzyć dalszą ścieżkę edukacji uczniom oraz pozwolić znaleźć w przyszłości dobrą pracę.

Całkowita wartość projektu dla placówki w Mogielnicy to niespełna 130 tyś. zł.

Powiązane wpisy