NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Nauczanie na odległość – komunikat dyrektora szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r.

Poniżej w załączniku Regulamin kształcenia z wykorzystaniem metod i technik  na odległość w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy w okresie zawieszenia zajęć, tj. od 25.03.2020r. – wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Mogielnicy w dniu 24.03.2020r.

Regulamin – załącznik

Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

Łukasz Bubicz – dyrektor szkoły

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Ponadpodstawowej w Mogielnicy z dnia 25.03.2020r.w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie – załącznik