AKTUALNOŚCI INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Żywa lekcja historii w naszej szkole

W ubiegłym tygodniu w naszej Szkole odbyła się „Żywa lekcja historii” poświęcona tematyce żołnierzy wyklętych. Zgodnie  z przyjętym założeniem Placówka systematycznie podejmuje działania, których głównych celem jest poznanie rodzimej historii oraz propagowanie szeroko rozumianego patriotyzmu.

Nasi goście przybliżyli mam okres wojny i okupacji, oraz sytuację powojenną. Szczególną uwagę zwrócili na losy żołnierzy prześladowanych przez władze sowieckie i komunistyczne w kraju począwszy od roku 1944.

Podczas spotkania przybliżone zostały sylwetki żołnierzy podziemia niepodległościowego, oraz zakres działalności organizacji takich jak AK czy WiN. Na koniec uczniowie wszystkich obecnych podczas spotkania klas mogli z bliska przyglądnąć się eksponatom zaprezentowanym przez grupę PATRIOTIC.

Powiązane wpisy