Kalendarz uczniowski

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

L.p. Organizacja roku szkolnego  Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 16-29 styczeń 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 06-11 kwietnia 2023 r.
5. Zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
6. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 2022/2023
1. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 31.10.2022r.
2. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych  02.05.2023r.
3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 23-25.05.2023r. egzamin ósmoklasisty
4. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 09.06.2023r.
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych 22.06.2023r.
6 Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
Terminarz zebrań z rodzicami 2022/2023
1. Spotkanie informacyjne 13.09.2022 r. godz. 17.30
2. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 23.11.2022 r. godz. 17.30
3.  Podsumowanie pracy za I półrocze 2022/2023 01.02.2023 r. godz. 17.30
4. Spotkanie informacyjne o postępach w nauce uczniów 19.04.2023 r. godz. 17.30
Dodatkowe konsultacje dla rodziców rok szkolny 2022/2023
1. Konsultacje dla rodziców 19.10. 2022 r. godz. 17.30
2. Konsultacje dla rodziców 14.12. 2022 r. godz. 17.30
3. Konsultacje dla rodziców 15.03.2023 r.  godz. 17.30
4. Konsultacje dla rodziców 17.05.2023 r.  godz. 17.30

Klasyfikacja śródroczna – 31.01.2023r. 

Klasyfikacja roczna – 16.06.2023r.

Loading