AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE

„Serce dla niepodległej”

Miesiące listopad oraz grudzień obfitują w uroczystości patriotyczne (rocznica odzyskania niepodległości, upamiętnienie wybuchu powstania listopadowego czy wprowadzenia stanu wojennego).

W okresie tym często zadajemy sobie pytanie czym jest patriotyzm? Jak możemy go okazywać w zestawieniu z realiami XXI wieku?

Spojrzenie na historię własnymi oczami pozwala kształtować umiejętność krytycznego myślenia i argumentowania. Pokazuje też, że przeszłość prawie nigdy nie jest czarno-biała, ma raczej wiele odcieni. Warto więc poświęcić czas na inne niż tradycyjne uczenie się historii. Posiadanie własnego, wynikającego z refleksji zdania jest przecież ważnym elementem budowania własnej tożsamości.

Innym, ważnym elementem dla budowania postawy patriotycznej jest aktywność społeczna. Z naszej polskiej historii możemy wyciągnąć wniosek, iż praca bohaterskich społeczników była niezbędnym elementem w drodze do odzyskania niepodległości. Walka o wolność nie ograniczała się przecież wyłącznie do ryzykowania życia na polu walki. Zaliczała się do niej również sekretna edukacja młodych pokoleń, mozolne tworzenie lokalnych organizacji, budowanie solidarności wśród narodu i realizacja inicjatyw zmierzających do wspólnego celu.

Istotna w budowaniu postawy współczesnego patrioty jest także ciekawość historii swojego narodu i wynikającej z niej kultury, ogólnonarodowych cech, a nawet kompleksów. Dotykanie istoty patriotyzmu budzi nieodpartą chęć bycia częścią wielkiej patriotycznej rodziny. Służą temu właśnie takie projekty jak „Serce dla niepodległej”. Ma on na celu podjęcie działań w obrębię społeczności szkolnej niekierunkowanych na promocję patriotyzm, zamiłowania do własnej ojczyzny, budowania postaw prospołecznych i propaństwowych.

Marlena Rędziniak

Piotr Kocur

Łukasz Gajdek

Powiązane wpisy