AKTUALNOŚCI INNOWACJE PEDAGOGICZNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Realizujemy innowacje pedagogiczne

W bieżącym roku szkolnym zatwierdziliśmy do realizacji rekordową liczbę innowacji pedagogicznych – sześć:

– „Język angielski oknem na świat” (j. angielski),

– „Moje ręce są coraz lepsze” (edukacja wczesnoszkolna),

– „Szkolne koło turystyczne” (historia, geografia, wychowanie fizyczne),

– „Matematyka wokół nas” (matematyka),

– „Zaczarowany ołówek” (chemia, fizyka),

– „Gdy tangram powstaje, wiedza w głowie zostaje” (edukacja wczesnoszkolna).

Szczegóły niebawem.

Działalność innowacyjna to nowatorstwo pedagogiczne oparte na jego inwencji twórczej i kreatywności. Za nowatorskie możemy uznać działania, które są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki, wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej czy odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów.

Powiązane wpisy