AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt profilaktyki przemocy i cyberprzemocy

W ramach projektu profilaktyki przemocy i cyberprzemocy trenerzy Centrum Szkoleniowo Terapeutycznego SELF z Rzeszowa przeprowadzili z klasą V kilkugodzinne spotkanie warsztatowe mające na celu wspieranie procesów komunikacyjnych i integrujących zespół klasowy. W działaniu tym uczniowie mogli korzystając z kreatywności i własnych doświadczeń przyjrzeć się możliwym obszarom ryzyka, które mogłyby się stać źródłem ewentualnych konfliktów w klasie. Następnie odwołując się do własnych zasobów i wsparcia jakie mogą uzyskać w szkole wygenerować możliwe ścieżki zaradcze, przynoszące najwięcej korzyści dla funkcjonowania klasy. Programem objęci zostali również rodzice, dla których przeprowadzony został interaktywny wykład, w czasie którego mogli usłyszeć o potencjalnych problemach jakich mogą doświadczać ich dzieci, dostrzeganiu i interpretacji symptomów, które mogą wskazywać na trudności uczniów w obszarze funkcjonowania w grupie klasowej i narzędzi jakimi mogą wspierać dzieci.

                     

Powiązane wpisy