AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt edukacyjny „Zwierzęta świata”

W miniony piątek uczniowie klas drugich zakończyli realizację projektu edukacyjnego pt. „Zwierzęta świata”.

Praca metodą projektu w ramach edukacji przyrodniczej wprowadzona została w pierwszych dniach maja i składała się z kilku etapów. Na początku uczniowie podzielili się na grupy. Następnie – w niektórych przypadkach po burzliwych dyskusjach – zapadły decyzje, jakie zwierzę zaprezentuje każdy z zespołów. Po dokonaniu wyboru, grupy zgłosiły wybrane tematy swoim wychowawcom. Teraz nadszedł czas na podział obowiązków. Dzieci ustaliły, kto wyszukuje informacje na dany temat. Jedni zgłaszali się do przygotowania wiadomości o środowisku, jakie zamieszkuje omawiane przez grupę zwierzę. Inni opracowywali informacje na temat pożywienia, wyglądu, czy rozmnażania. Kolejni uczniowie zajmowali się wyszukiwaniem ciekawostek, przygotowywaniem zdjęć, rysunków, zapewnieniem kartek odpowiedniego formatu, na których powstaną plakaty.

Od tego momentu, przez kolejne tygodnie wszyscy przynosili do szkoły przygotowane w domach informacje. Działali w grupach w trakcie wybranych zajęć lekcyjnych. Podczas pracy korzystali z różnych źródeł wiedzy. Sięgali po czasopisma, atlasy, albumy i encyklopedie przyrodnicze oraz filmy edukacyjne. Wykorzystywali swoje umiejętności pracy z komputerem. Mogli korzystać także z telefonów. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż obecnie Internet jest najszybszym i najobszerniejszym źródłem wiedzy. Jednak trzeba pamiętać, że nie wszystkie pojawiające się w nim informacje są prawdziwe. Dlatego też, znajdując zaskakującą ciekawostkę, uczniowie weryfikowali ją przed zamieszczeniem w swojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

Obserwując drugoklasistów podczas podejmowanych działań, dało się zauważyć ich ogromne zaangażowanie – zarówno w opracowanie materiałów, za które byli odpowiedzialni indywidualnie, jak i w efekt końcowy, czyli wspólne dzieło. Uczniowie prześcigiwali się w pomysłowości i oryginalności na swoją prezentację. Były plakaty oraz lapbook. Jako elementy dekoracyjne, a przede wszystkim przyciągające uwagę, pojawiły się: tarantula strzegąca „wejścia” do lapbooka, jaguar wykonany z kartonu, maska jaguara wykonana w druku 3D oraz śliczne kameleony z klamerek do bielizny.

Celem podjętych działań było wdrażanie uczniów w pracę metodę projektu, poszerzanie wiadomości o zwierzętach egzotycznych oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Dzieci doskonaliły zdolności w zakresie samodzielnego wyszukiwania oraz wyodrębniania w tekście najważniejszych informacji, a także ich weryfikacji. Korzystając z materiałów drukowanych ćwiczyły posługiwanie się spisem treści oraz indeksem, czyli alfabetycznym spisem haseł.

Prezentując przed pozostałymi grupami końcowe efekty swojej pracy, dzieci usprawniały sposób budowania wypowiedzi oraz płynnego wypowiadania się. Podczas swoich wystąpień potrafili przyciągnąć uwagę innych. W trakcie prezentacji uczniowie chętnie mówili o chęci zaobserwowania zwierząt w ich naturalnym środowisku np.: w trakcie podróży. Podjęliśmy także temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt z powodu szkodliwej działalności człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace drugoklasistów od piątku można podziwiać na korytarzu szkolnym. Już pierwszego dnia wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczniów z innych klas. Zachęcamy do oglądania i czytania, gdyż jest w nich mnóstwo ciekawych informacji.

 

 

 

 

 

Powiązane wpisy