AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu na wolne stanowisko nauczycielskie

Wyniki konkursu na wolne stanowisko nauczycielskie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

język angielski – wymiar godzin 15/18

 

    Zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej w dniu 19.08.2016r. odbyło się pierwsze posiedzenie członków komisji – I etap konkursu.

    W wyniku analizy formalnej złożonych dokumentów komisja wyłoniła kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i zakwalifikowali się do II etapu konkursu na w/w wolne stanowisko nauczycielskie.

 W dniu 23.08.2016r. odbył się II etap konkursu.

    Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydata, który uzyskał największą ilość punktów.

Desygnowaną do objęcia stanowiska nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy jest:  Pani Agnieszka Szczepek.

 

Mogielnica, 23 sierpnia 2016r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Mogielnicy

 

Łukasz Bubicz

Powiązane wpisy