AKTUALNOŚCI

Apel upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski  i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające    w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się  w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja  i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało  w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go     w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci   – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

Pierwszego marca obchodzimy święto narodowe, które upamiętnia niezwykły czyn bojowy bohaterów podziemia niepodległościowego.

Także w naszej Szkole odbył się apel upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”. Była to forma uzupełnienia zajęć tematycznych, które zorganizowano dla klas IV – VI w ramach lekcji historii. Wspólne spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiego referatu przybliżającego tematykę przedstawianych zagadnień. Następnie w zadumę wprowadził nas przepiękny utwór muzyczny „Dziś idę walczyć mamo”. Uzupełnieniem przedstawienia stały się wiersze ukazujące ogrom cierpień i wyrzeczeń podjętych przez Żołnierzy Niezłomnych.

W dalszej części naszego spotkania Pan Dyrektor dokonał podsumowania konkursu „Oddali życie za Polskę” zorganizowanego przez Zespół Szkół w Racławówce. W konkursie tym wyróżnieni zostali: Olga Rojowska, Katarzyna Rozborska i Karol Bobowski. Dyplomy uznania otrzymali także Natalia Warzocha oraz Justyna Sagan.

Uroczystość zakończył niezwykle miły akcent wręczenia wszystkim uczniom i nauczycielom biało – czerwonych opasek przez Pana Dyrektora. Był to zapewne nie tylko symboliczny gest pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” ale i akt podkreślający jedność społeczności Szkoły Podstawowej w Mogielnicy.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Pani Anna Wyszyńska, a o jej nagłośnienie Pani Marzena Bardzik. W główne role podczas przedstawienia wcielili się uczniowie klas IV – VI, po raz kolejny udowadniając że nie jest im obojętna trudna, choć piękna historia naszego kraju.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Powiązane wpisy