AKTUALNOŚCI SUKCESY

Nasza placówka w gronie wyróżnionych szkół w rządowym programie „Aktywna tablica”

  Z satysfakcją informujemy, że nasza placówka znalazła się w gronie szkół, które z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” otrzymają wsparcie w kwocie 14 tys. zł.

 Kwota ta przeznaczona zostanie na zakup kolejnych dwóch interaktywnych monitorów dotykowych, które zgodnie ze złożonym wnioskiem wykorzystane zostaną m.in. do: zorganizowania i przeprowadzenia wewnątrzszkolnego szkolenia (dla nauczycieli wszystkich przedmiotów) poświęconego możliwościom monitora interaktywnego i sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć edukacyjnych, świetlicowych i pozalekcyjnych, utworzenia Szkolnego Zespołu TIK w celu wymiany doświadczeń między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem monitora, wybrania Lidera Szkolnego Zespołu TIK odpowiedzialnego za systematyczne monitorowanie wykorzystania monitora interaktywnego oraz wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem tej pomocy i szeroko rozumianego TIK, promowania i propagowania dobrych praktyk na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, utworzenia Szkolnej Bazy Wiedzy i Szkolnej Multiteki dla nauczycieli wszystkich przedmiotów,nawiązania współpracy z nauczycielami gminnych szkół w celu organizacji na platformach edukacyjnych interdyscyplinarnych konkursów interaktywnych, które wpłyną na zwiększenie motywacji uczniów w procesie nauczania/uczenia się, przeprowadzenia lekcji otwartych i warsztatów z wykorzystaniem monitora interaktywnego i platform edukacyjnych Learning Apps, Kahoot, KhanAcademy, mCourser, mInstructor, Kodable, Code Studio, Geogebra, e-podręczniki, prowadzeniea projektów edukacyjnych z uczniami, których wykonanie będzie związane z obsługą i wykorzystaniem monitora (webquest, grywalizacja, programowanie i kodowanie), przygotowania przez nauczycieli scenariuszy zajęć (w liczbie przynajmniej jednego w miesiącu) z wykorzystaniem TIK w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami ze Szkolnego Zespołu TIK oraz jako elementu współpracy międzyszkolnej, przygotowania przez nauczycieli (w ciągu roku szkolnego) przynajmniej 10 testów/ćwiczeń interaktywnych, których wykonanie wymaga wykorzystania monitora, zaprezentowania nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem monitora, zaprezentowania efektów samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem monitorów (webquesty, grywalizacja, platformy, aplikacje i projekty edukacyjne realizowane w szkole Myślę!-Działam!-Odkrywam!, MegaMisja, Cyfrobezpieczni).

Powiązane wpisy