AKTUALNOŚCI

MEN uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Informuję, że od poniedziałku 18 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, m.in. możliwość bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. W kolejnych tygodniach przywrócone zostaną w klasach I-III zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz możliwość prowadzenia w szkołach konsultacji dla uczniów.

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyjasnienie-men-dotyczace-funkcjonowania-szkol2

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly  

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – w tym egzaminu ósmoklasisty:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Wszelkie informacje dotyczące organizacji zajęć oraz egzaminu ósmoklasisty będą przesyłane Państwu na bieżąco poprzez e-dziennik.

Z poważaniem

Łukasz Bubicz – dyrektor szkoły

 

Powiązane wpisy