AKTUALNOŚCI

Zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 – Informacja dyrektora szkoły

KOMUNIKAT

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Zarządzeniem Burmistrza Boguchwały z dnia 22 stycznia 2021r. (poniżej) z dniem 03.02.2021r. (środa) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 dzieci urodzonych w roku 2014 oraz dzieci z rocznika 2015.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 12.03.2021r. u Pani mgr Anny Kocój (Wychowawca klasy III) lub w sekretariacie szkoły.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły można uzyskać pod numerem telefonu (17)8715360.

Zarządzenie Burmistrza Boguchwały:

https://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/a.swieca/Zarzdzenia_2021/Stycze/14.pdf

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej:

POBIERZ

 

 

 

 

Klauzula informacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kogo dotyczy ta informacja: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły; rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnomocnicy kandydatów.
2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
3. Kontakt: Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała, sp.mogielnica@boguchwala.pl tel: 178715360
4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
5. Cel wykorzystania: opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 158 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
7.Kto może otrzymać dane: listy kandydatów publikuje się w siedzibie szkoły w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej szkoły. W związku z tym może się z nią zapoznać potencjalnie nieograniczona liczba osób.
8. Okres przechowywania: kandydaci przyjęci do szkoły – przez okres nauki w szkole. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły – przez okres roku. Jeżeli złożone skargę do sądu administracyjnego – do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.
9. Dlaczego tak długo: wykonanie obowiązku prawnego – terminy ustanowione w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
10. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Czy muszę podać dane: tak, podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

Powiązane wpisy