AKTUALNOŚCI

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”, wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad 40 krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk. „Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

Nasza Placówka od lat czynnie wspiera zbiórki surowców wtórnych w obrębie Mogielnicy. Uczniowie zbierają baterie, nakrętki, makulaturę. Angażują się też w różnorakie projekty mające na celu dbanie o czystość swojej „Małej Ojczyzny”. W Szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Edukacja ekologiczna”, mająca na celu propagować koncepcje kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie.

W dniu 16 września uczniowie Szkoły, wyposażeni w worki do segregacji śmieci oraz rękawiczki ruszyli w teren by przywrócić czystość w Mogielnicy. Zaangażowanie młodzieży zaowocowało wypełnieniem przygotowanych worków różnorakimi odpadami. Cała akcja przebiegała niezwykle sprawnie, w przyjaznej atmosferze, a nasi uczniowie pozostawili po sobie   wrażenie  doskonale wykonanego zadania.

Powiązane wpisy