AKTUALNOŚCI WOLONTARIAT

Prezenty Mikołajkowe dla Domu Dziecka „Mieszko”

Samorząd Uczniowski pragnie serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję zbiórki darów dla Domu Dziecka „Mieszko” w Rzeszowie. W środę zostały przekazane do Domu Dziecka dary, które będą według zapewnień Dyrektor Pani Urszuli Polanowskiej częścią prezentów mikołajkowych dla podopiecznych Placówki.

Dary zostały w tym roku przekazane na ręce przedstawicieli najstarszej grupy oraz ich wychowawcy Pana Tomasza Szalachy.
Ta piękna inicjatywa, mamy nadzieję stanie się stałym punktem naszych działań w następnych latach.

Dziękujemy za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy….. Za wrażliwą duszę, która skłania do czynienia dobra… Za bezinteresowną pomoc i życzliwość…

Powiązane wpisy