AKTUALNOŚCI

14 październik – Dzień Edukacji Narodowej

DZIE EDUKACJI

Wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy w tym szczególnym dniu życzę, aby oddanie i miłość do zawodu przyniosły jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budujemy wspólnie fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości dla młodych pokoleń. W swojej pracy pomagacie często przezwyciężać trudności, motywujecie, zachęcacie do wytrwałości, budzicie wiarę w posiadane siły i talent. Wiem, że są to zadania bardzo odpowiedzialne, które wymagają szczególnych predyspozycji, a przede wszystkim żmudnej i systematycznej pracy, dokładania każdego dnia wszelkich starań, by być jak najbliżej spraw ucznia i jego problemów.

W Dniu Edukacji Narodowej bardzo za to wszystkim dziękuję i życzę sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

   Jednocześnie informuję rodziców oraz uczniów, że w związku z obchodzonym w dniu 14 października Świętem Edukacji Narodowej, dzień ten w naszej placówce jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniom, którzy w tym dniu nie mogą zostać w domu, zapewniamy opiekę świetlicową od godz. 6.45 do godz. 17.00. (zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Informuję również, że kuchnia obsługująca szkołę w dożywianie w tym dniu będzie wydawała posiłki od godz. 12.00.

Ze szkolnym pozdrowieniem,

Łukasz Bubicz – dyrektor SP w Mogielnicy

Powiązane wpisy