Informacje

„Rolkomania” w Boguchwale

Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres zaprasza dzieci do udziału w zajęciach „Rolkomania” skatepark Boguchwała. W zajęciach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych gminy Boguchwała w dwóch grupach wiekowych: dzieci z klas 1-3 i dzieci z klas 4-6.

Darmowe zajęcia jazdy na rolkach odbywać się będą pod okiem doświadczonego instruktora w piątki i soboty.

Zgłoszenie udziału w zajęciach przyjmowane są poprzez pocztę elektroniczną na adres SProgres@onet.pl – należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia:
Pobierz – Karta zgłoszenia – zajęcia na rolkach + formularz

Szczegóły:
www.progres-mogielnica.org.pl,
SProgres@onet.pl,
tel. 606 622 201

RolkoMania


 


Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres, 36-040 Boguchwała, Mogielnica 209E. W zajęciach mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych gminy Boguchwała w dwóch grupach wiekowych: dzieci z klas 1-3 i dzieci z klas 4-6 zgłoszone przez swoich Rodziców lub Opiekunów prawnych. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu.

Zgłoszenie udziału w zajęciach przyjmowane są poprzez pocztę elektroniczną. Ze względu na ograniczoną liczba miejsc w zajęciach będą brały udział zakwalifikowane dzieci – decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż.

Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:

  •  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

  • bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom,

  • kultury osobistej i zdyscyplinowania,

  • przestrzegania niniejszego regulaminu.


Każdy z uczestników zobowiązany jest do:

  • posiadania stroju sportowego,

  • sprzętu zabezpieczającego przed skutkami upadków (kask, ochraniacze na nadgarstki, kolana i łokcie),

  • zjawiania się na zajęcia punktualnie,

  • zmiany obuwia na rolki przed zajęciami.


W przypadku niedyspozycji instruktora lub złych warunków atmosferycznych, Stowarzyszenie ma prawo wyznaczyć inny termin zajęć o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez SMS.

Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju Progres nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia. W celach promocyjnych możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej zgody prawnego opiekuna.

Rafał Rojowski
Prezes Stowarzyszenia Współpracy i Rozwoju Progres

Powiązane wpisy