AKTUALNOŚCI INNOWACJE PEDAGOGICZNE PROJEKTY EDUKACYJNE

MATEMATYKA PRZYJAZNA? JESTEM NA TAK – EDUKACJA Z DUCHEM CZASU

Od 15 września w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy realizowany jest projekt Matematyka przyjazna? Jestem na tak! opracowany przez p. Marzenę Bardzik, a w całości sfinansowany  przez Fundację mBanku. Jego beneficjentami są uczniowie klas I-VI. Działania projektowe wspierają: Stowarzyszenie Współpracy i Rozwoju PROGRES w Mogielnicy oraz rodzice – pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej i opiekun dydaktyczny p. Karolina Musiał.

Celem głównym projektu jest rozwijanie u młodych ludzi kompetencji matematycznych, logicznych oraz informatycznych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych metod i form nauczania.

Podążanie z duchem czasu, wykorzystywanie metod i form procesu nauczania/uczenia się akceptowanych przez uczniów oraz zapewnienie im sukcesu edukacyjnego jest obowiązkiem każdego pedagoga, dla którego dobro ucznia jest celem nadrzędnym. W przestrzeni edukacyjnej istnieje wiele ciekawych narzędzi, które pozwalają wzmocnić motywację dzieci do podejmowania działań na rzecz wszechstronnego rozwoju.

W projekcie Matematyka przyjazna? Jestem na tak! wykorzystano bazę informatyczną szkoły, platformy edukacyjne KAHOOT, LEARNINGAPPS oraz oprogramowanie matematyczne GEOGEBRA. Zaproponowane rozwiązania są dla uczniów bezpłatne,  ogólnodostępne, a ich obsługa intuicyjna. Pozwalają również na działania wspólne, co ma duże znaczenie w kształceniu umiejętności pracy w zespole, tak potrzebnej w przyszłości każdemu młodemu człowiekowi w pracy zawodowej.

Pozwólcie dzieciom grać! tak brzmią tytuły profesjonalnych publikacji pedagogicznych, które opisują zalety stosowania w procesie nauczania/uczenia gier planszowych, karcianych czy zabaw klockami. Dzięki nim można kształcić nie tylko matematyczne umiejętności (np. sprawność rachunkową, wyobraźnię geometryczną, dobór strategii, rozumowanie czy logiczne myślenie). Warto nadmienić, iż takie zajęcia prowadzone w szkole wpływają pozytywnie na:

– kształtowanie umiejętności pracy według ustalonych reguł i zasad,
– rozwój koncentracji uwagi i spostrzegawczość,
– dążenie do samodzielnego rozwiązania problemu,
– umiejętność pracy w zespole,
– przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec porażki i zwycięstwa,
– odkrywanie własnych mocnych stron.

Fundusze przekazane przez Fundację mBank pozwoliły nam na zakup atrakcyjnych planszowych gier dydaktycznych, który powiększył naszą bazę edukacyjną w tym zakresie. Okazuje się bowiem, że cyfrowi tubylcy rewelacyjnie odnajdują się w sytuacji, kiedy laptopa zamienimy na planszówkę. Znalazły one swoich nowych fanów i okazało się, że to świetny pomysł nie tylko na zajęcia edukacyjne, ale także na przerwę śródlekcyjną i kółka zainteresowań, ponieważ wtedy człowiek nie jest sam, w szkole rozbrzmiewa śmiech, a wśród dzieci można odczuć pozytywne emocje i przyjazną rywalizację. Czy trzeba czegoś więcej, aby dobrze się bawić? A nauka poprzez zabawę wydaje się być optymalnym rozwiązaniem edukacyjnym.

Działania projektowe są również nakierowane na popularyzację wśród uczniów Gminy Boguchwała możliwości wykorzystania w/w platform edukacyjnych do nauki poprzez zabawę. W pierwszej połowie grudnia zaproponujemy uczniom klas III-VI szkół podstawowych udział w Gminnym Kahootowym Konkursie Wiedzy Ogólnej “SuperUmysł 2016”, który będzie zwieńczeniem naszych starań.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na blogi prowadzone przez koordynatora i opiekuna dydaktycznego projektu. Znaleźć tam można informacje, instrukcje i quizy przygotowane przez uczniów naszej szkoły z wykorzystaniem platformy KAHOOT i LEARNING APPS.

blog projektu https://matematykaprzyjaznajestemnatak.blogspot.com/

blog matematyczny http://matematykatojestto.blogspot.com/

blog koła dziennikarskiego http://zperspektywyucznia.blogspot.com/

Marzena Bardzik i Karolina Musiał

01_spm_projekt_planszowki_na_przerwach05_spm_projekt_razem 03_spm_geogebra 02_spm_projekt_pierwsze_kahooty 06_spm_kahoot_gramykahootsymetriawp_20161021_11_52_23_prokacper04_spm_projekt_planszowki_z_przyjacielem

Loading

Powiązane wpisy