AKTUALNOŚCI Patron

Świętowanie z Patronem

 Z okazji patronalnego święta naszej szkoły oraz Dnia Papieskiego – którego hasło „Wstańcie, chodźmy!” – zachęca nas, by wyruszyć w drogę za Jezusem, ku doskonałości, na wzór świętego Jana Pawła II, uczniowie klas VI,VII i VIII przygotowali program słowno – muzyczny poświęcony świętemu Papieżowi. Poprzedzony został on Mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza miejscowej Parafii  ks. Stanisława Zimnego, a wykonane piosenki, przeplatane wspomnieniami o Papieżu, jego wiersze oraz prezentacja pokazująca Karola Wojtyłę od lat dzieciństwa w 99. letnią rocznicę jego urodzin na nowo przypomniały nam, że mamy od kogo czerpać wzór wiary, mądrości i hart ducha prawdziwego patrioty.

Tradycją naszej szkoły jest to, że w dniu 16 października również uczniowie klasy pierwszej zostają przyjęci do społeczności szkolnej. Do tej uroczystości pierwszaki przygotowywały się od pierwszych dni września. Uczyły się dzielnie wierszy i piosenek, wytrwale ćwiczyły a w dniu występu zaprezentowały swoje talenty i zdolności. Tym samym wykazały się, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane Ślubowanie. Pierwszacy ślubowali na sztandar szkoły: być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, uczyć się pilnie, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiło Pasowanie na uczniów. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych. Zakończyło się wręczeniem szarf z logo szkoły, legitymacji szkolnych, dyplomów, upominków, wspólnym zdjęciem oraz życzeniami od pana dyrektora i rodziców.

Na koniec dyrektor szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracownikom szkoły natomiast nagrody za wzorową pracę w zakresie administracyjno-gospodarczym. Wyróżnienie otrzymały panie Monika Poręba, Anna Kocój i Edyta Szala oraz pan Łukasz Gajdek. W tym szczególnym dniu również uczniowie i rodzice nie zapomnieli o święcie nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Na ręce Pana dyrektora złożyli słodki upominek i najserdeczniejsze życzenia.

Loading

Powiązane wpisy