AKTUALNOŚCI WOLONTARIAT

Szkolne Koło Caritas

Jest nam niezwykle miło zakomunikować, iż Biskup Rzeszowski Jan Wątroba zatwierdził powstanie przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy Szkolnego Koła Caritas. Przy tej okazji otrzymaliśmy życzenia owocnej współpracy w zakresie wolontariatu.

Kilka dni temu dotarł do nas także formalny dokument – „Akt powołania Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Mogielnicy”.  Tym razem pod dokumentem widnieje podpis Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej – Stanisława Słowika.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Władz Kościelnych za otwartość, przychylność i życzliwość. Ze swojej strony obiecujemy dołożyć wszelkich starań by wywiązać się z wszelkich założeń i zadań.

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy serdecznie zaprasza do pracy w Szkolnym Kole Caritas wszystkich chętnych uczniów klas IV – VIII.  Zapisy u opiekuna Szkolnego Koła Caritas – Łukasza Gajdka.

Podstawowe zadania zawarte w regulaminie Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej przedstawiają się następująco:

1) coraz większe zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;

2) uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;

3) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;

4) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;

5) troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;

6) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;

7) stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas takie jak „Tydzień Miłosierdzia”, „Św. Mikołaj”, Wigilia i „Święcone” dla osób ubogich i samotnych, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.;

8) współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną szczególnie przez Parafialne Zespoły Caritas, organy i organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

Nie boisz się wyzwań, masz wielkie serce – zapraszamy do współpracy!

Loading

Powiązane wpisy