AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE SPORT I REKREACJA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczestniczymy w programie „Szkolny Klub Sportowy”

Nasza szkoła została zakwalifikowana do programu „Szkolny Klub Sportowy” na 2022 rok. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie będą mogli skorzystać bezpłatnie z dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Celem programu jest przede wszystkim stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
Program finansowany jest we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

 

Powiązane wpisy