AKTUALNOŚCI PROJEKTY EDUKACYJNE Z życia szkoły

Światowy Dzień Życzliwości

Niedawno w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości.

Celem tego wydarzenia jest kształtowanie umiejętności wyrażania życzliwości, dobroci i koleżeństwa wśród dzieci, rozwijanie postaw społeczno-moralnych: życzliwości, gotowości pomocy, chęci służenia innym, empatii, dostrzegania problemów innych ludzi oraz motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy i szkoły.

Świętowanie tego Dnia rozpoczęliśmy od samego rana. Uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły ubrani w kolorze żółtym, który traktowany jest jako symbol optymizmu, radości i pozytywnej energii.

Cała szkoła zaangażowała się w działania – każda z klas I-VIII przygotowywała inny projekt.

Dzieci z klasy I rozmawiały o tym, czym jest życzliwość i w jaki sposób można ją okazywać w codziennym życiu. Chcąc sprawić przyjemność swoim rówieśnikom, dzieliły się między sobą karteczkami z miłym słowem oraz obdarowały się własnoręcznie wykonanymi Orderami Serdeczności. 

Uczniowie kl. II A samodzielnie wykonali naklejki uśmiechu, rozmawiali o tym, dlaczego warto się śmiać. Obdarowywali się miłym słowem i dobrymi życzeniami przekazywanymi przez klasową pocztę życzliwości.

Klasa II B zapisywała na kartkach w kształcie serc miłe i życzliwe słowa, które były dedykowane wylosowanej wcześniej osobie. Dzieci wykonały także pracę plastyczną – buźki z promiennym uśmiechem, którym podczas przerw obdarzali każdego, kogo spotkali na korytarzu szkolnym.

Klasa III próbowała wyjaśnić czym jest życzliwość, szukała sposobów jak można okazać innym sympatię i serdeczność, a swoje propozycje przedstawiła za pomocą plakatu. Uczniowie przygotowali również klasowy „słoik życzliwości”.

Uczniowie klasy IV losowali swoje imiona i mieli za zadanie narysować portret wylosowanej osoby, a następnie napisać, jaka jest.

W klasie V uczniowie oglądali filmiki na temat życzliwości, a później każdy z uczniów losował dla siebie jakieś zadanie związane z życzliwością.

Klasa VI wykonywała klasowe drzewo życzliwości.

Uczniowie klasy VII pisali do siebie wzajemnie życzenia na ozdabianych kartkach i wręczali je sobie.

Klasa ósma stworzyła szkolny kodeks życzliwości oraz przygotowywała materiały na gazetkę szkolną.

Uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko, a życzliwość ma niezwykłą moc, daje wiele radości i zacieśnia więzy między ludźmi.  Dzień Życzliwości to idealny moment do przypomnienia wszystkim, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za zorganizowanie licznych zajęć, które umożliwiły uczniom wyjątkowe celebrowanie tego dnia.

Powiązane wpisy